Menu

SUTARI / Osty

NOW AVAILABLE! FIND IT ON:

TRACKLISTING

 1. Pod Borem
 2. Z Poniedziałku
 3. Huzary
 4. A Kulnę
 5. Siostra
 6. Krawczyki
 7. Słońce
 8. Powiadają
 9. Mówcie Mu
 10. Oj w lecie w lecie
 11. Wilcza Droga
 12. Lincbery

[ENG]

Sutari’s second album, „THISTLES”, is the fruit of another several years’ collaboration between the artists Zosia Zembrzuska, Basia Songin, and Kasia Kapela. This year marks the 5-year anniversary of the group’s existence. Enriched by artistic collaborations in Poland and abroad, performances at the most important world music festivals, meeting with virtuosos of the genre, as well as a contact with diverse audiences, the band came into the recording studio with a more refined musical character and a fresh look at their native traditions.

The artists remain loyal to the sources of Polish traditional music in their inspirations, using both Polish Radio and PAN archives, as well as Kolberg’s notations. The album includes melodies from the regions of Kujawy, Wielkopolska, and Mazowsze, as well as original compositions, which get into dialogue with folk poetics.

THISTLES is a musical tale, suspended between the worlds of fairy tale and real life. The artists once again reach for traditional songs and use their own particular blend of sensitivity and imagination to talk about the world surrounding them from a female perspective. They talk about events that are multi-dimensional, like thistles – since thistles are at the same time beautiful and practical herbs with healing properties, as well as prickly weeds. We will hear about the various shades of love, about longing, fear, the fight for one’s own dignity, and the search for independence.

In the world of fairy tales, the hero has to enter the dark forest in order to grow up – to be ready to face the unknown, danger, a wolf. Song, like story, helps tame this wolf. It leads with the wisdom of many generations.

On the album, the wolf bass, accompanied by the Lithuanian kanklės, fiddles and voices, leads the way through the forest with its dark, mysterious sound, sometimes disclosing clearings among the trees filled with sunny, joyful compositions.

Sutari was created by three singers, instrumentalists and performers: Basia Songin, Kasia Kapela and Zosia Zembrzuska – each from different musical and theatrical backgrounds. The group made their debut in 2012 at the Polish Radio’s „New Tradition” Folk Festival, where they won the jury’s second prize and the audience award. Soon thereafter, they were declared „Most Interesting New Group of 2012” by journalists specializing in ethno/folk/world music. They were victorious in the 10th „Battle of the Bands”, a competition organized by Music Network, one of the largest world music publishers.

In the autumn of 2014, thanks to crowdfunding support, the group released its debut album entitled „BRIDE PRICE”. The album was recognized as one of the top 30 best albums released in Poland in 2014 by journalists of the international music website beehy.pe and it also received the title of Folk Debut Album of 2014 by Polish music journalists. The album also won 3rd prize in the Polish Radio’s competition for Folk Phonogram of 2014 (the jury was made up of Polish and foreign journalists).

The group has performed in front of international audiences many times, including at Skrzyżowanie Kultur in Warsaw (2014), in Muziekpublique in Brussels (2014), at the Ethnoport festival in Poznan (2015), at the OFF Festival in Katowice (2015), and at the De Doelen concert hall in Rotterdam (2016).  In the autumn of 2015, the group presented their work at the largest international world music fair WOMEX 2015, and a few months later performed at the international Folk Alliance fair in Kansas City, USA. It is one of the very few Polish and European groups to have recorded a musical session at cult American radio station KEXP.  In August 2016, the group took part in an artistic residency in Brazil, where they were very warmly welcomed not only by the Polish diaspora in Brazil, but also by the local music community.

 

[PL]

OSTY – druga płyta zespołu Sutari – to muzyczna opowieść, zawieszona pomiędzy baśnią a życiem realnym. Artystki kolejny raz sięgają po pieśni ludowe, by z właściwą sobie wrażliwością i wyobraźnią opowiedzieć o otaczającym je świecie z perspektywy kobiety.
Opowiadają o zdarzeniach, które są wielowymiarowe jak osty – bowiem osty to zarówno piękne i pożyteczne zioła o leczniczym działaniu, jak i kłujące chwasty. Usłyszymy o różnych odcieniach miłości, o tęsknocie, strachu, zagubieniu, walce o własną godność i poszukiwaniu niezależności. W świecie baśni bohater żeby dorosnąć musi wejść do ciemnego lasu. Musi być gotowym na spotkanie z nieznanym, z niebezpieczeństwem, z wilkiem. Pieśń, tak jak baśń, pomaga się z tym wilkiem oswoić. Prowadzi mądrością wielu pokoleń.
Na płycie wilcze basy, w towarzystwie litewskich kankli, skrzypiec i głosów prowadzą przez las ciemnym, tajemniczym brzmieniem, czasem ukazując między drzewami polany pełne słonecznych, radosnych kompozycji.

SUTARI tworzą trzy artystki z pogranicza muzyki i teatru – Basia Songin, Kasia Kapela i Zosia Zembrzuska. Zespół zadebiutował w 2012 roku na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia „Nowa Tradycja” zdobywając II nagrodę jury i nagrodę publiczności. Wkrótce potem został ogłoszony przez dziennikarzy specjalizujących się w muzyce etno/folk/world „Najciekawszym nowym zespołem roku 2012”. Zwyciężczynie 10. edycji „Battle of the Bands”, konkursu organizowanego przez jedno z największych wydawnictw z muzyką świata – World Music Network.
Debiutancki album „WIANO”, wydany w 2014 roku, został uznany przez dziennikarzy międzynarodowego portalu muzycznego beehy.pe za jedną z 30 najlepszych płyt powstałych w Polsce w 2014 roku oraz otrzymał tytuł Folkowego Debiutu Płytowego roku 2014 od polskich dziennikarzy muzycznych. Płyta została również uhonorowana III nagrodą w konkursie Polskiego Radia na Folkowy Fonogram Roku 2014 (w jury konkursu zasiadali zarówno polscy, jak i zagraniczni dziennikarze).
Zespół wielokrotnie występował przed międzynarodową publicznością – m.in. na Skrzyżowaniu Kultur w Warszawie (2014), w Muziekpublique w Brukseli (2014), na festiwalu Ethnoport w Poznaniu (2015), na OFF Festiwalu w Katowicach (2015), w filharmonii De Doelen w Rotterdamie (2016). Jesienią 2015 roku zespół zaprezentował swoją twórczość w ramach największych międzynarodowych targów muzyki świata WOMEX 2015, a kilka miesięcy później wystąpił na międzynarodowych targach Folk Alliance w Kansas City w Stanach Zjednoczonych. Grupa Sutari jako jeden z niewielu zespołów polskich i europejskich nagrała sesję muzyczną dla kultowego amerykańskiego radia KEXP. W sierpniu 2016 zespół uczestniczył w rezydencji artystycznej w Brazylii, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród Polonii brazylijskiej, jak i lokalnych środowisk muzycznych.